Wat is de betekenis van signatuurleer?

In de edelsteentherapie speelt het uiterlijk van een steen een belangrijke rol. De uiterlijk vorm wordt gekoppeld aan bepaalde helende eigenschappen. Deze werkwijze is gebaseerd op de signatuurleer.

Signatuur betekent 'handtekening'. De signatuurleer houdt zich bezig met de uiterlijke vorm van planten en stenen, in relatie tot de uiterlijke vorm van de mens. De signatuurleer zoekt zaken uit de natuur die op basis van hun eigen specifiek 'handtekening' een remedie kunnen zijn voor een kwaal die op die handtekening lijkt.


Geschiedenis van de signatuurleer

hildegard von bingen

In de oudheid werd de signatuurleer al gebruikt. In het oude Egypte bijvoorbeeld werd de oranje tot rode carneool gebruikt voor huidkwalen. Dit wegens de kleur, die overeenkomt met een zonverbrande huid. Gele jaspis werd gebruikt voor leverkwalen.
De Romeinen zagen de citrien als zonnetje. Zij geloofden dat het dragen van citrien vrolijk en blij zou maken.

Ook de Duitse mystica Hildegard van Bingen (1098-1179) gebruikte de signatuurleer om te bepalen waar een steen goed voor was. Zij beschrijft de ligurius (barnsteen) als gestolde urine van de lynx, symbool van matigheid en reinheid. De goudgele kleur van barnsteen kan inderdaad op die van urine lijken. Zij beschrijft hoe maagpijn, nierstenen en blaasstenen door een behandeling van barnsteenwater snel kan verdwijnen. Deze behandeling is nog steeds in gebruik in de huidige edelsteenkunde. Gastritis en maagzweren hebben veel baat bij het drinken van barnsteenwater.


Verguisd door moderne wetenschap

Tot in de 17e eeuw werden de vele aspecten van de werkelijkheid in samenhang bestudeerd. De geleerden hadden een brede kennis van uiteenlopende vakgebieden, waren soms natuurkundige en filosoof tegelijk. De signatuurleer was een algemeen geaccepteerde manier van het bestuderen van ziekten. Tot in de 19e eeuw was de signatuurleer belangrijk bij het stellen van een diagnose.

In de 19e eeuw ontwikkelden de scheikunde, natuurkunde en geneeskunde zich snel tot afzonderlijke wetenschappelijke richtingen. De geneeskunde moest voortaan, zonder kennis van andere vakgebieden, met feiten bewijzen dat een bepaalde remedie tegen een bepaalde kwaal helpt.

Zo ontstond een brede kloof tussen moderne geneeskunst en signatuurleer. De signatuurleer heet nu onwetenschappelijk: het bewijst niets, maar gaat uit van een bepaalde kennis van de behandelaar. Bovendien gaat het bij de signatuurleer om de hele mens, terwijl de moderne geneeskunde erg symptoomgericht is.

 

Meer informatie op de Wikipedia:Signatuurleer of Doctrine of signatures