Gezonder dankzij helende edelstenen

NIEUWS: WEBWINKEL VERHUISD
Vele jaren was de webwinkel van Prana-Bodhi te gast bij Semoea. Sinds 17 mei 2024 staat de stenenverkoop weer waar het ooit begon: www.prana-bodhi.nl. De winkel blijft bereikbaar via een knop op semoea.nl

Wat maakt de dubbeleinder bergkristal zo bijzonder?

andreo lamandassa
door Andreo
Lamandassa

De dubbeleinder is als het ware een doorgever van zuivere, ongepoolde levensenergie. Wat bedoel ik hiermee?

Bij een bergkristal stroomt de levensenergie normaal gesproken vanuit de basis naar het kristalpunt.
Maar dit is niet mogelijk bij een dubbeleinder, omdat deze twee punten heeft. De dubbeleinder ontvangt zijn energie in het midden van de steen en transporteert deze naar beide uiteinden.

Enkelpuntige kristallen bevinden zich in een 'dualistische' energie, omdat ze óf een vrouwelijk óf een mannelijke vorm hebben. Ze geven deze levensenergie ook zo door. (Vergelijk het maar met chakrapunten. Deze filteren de levensenergie in het daarvoor bestemde chakra.)

De dubbele punt maakt dat de energie in twee richtingen stroomt. Omdat we weten dat twee gelijken gelijk staan aan neutraal, gebeurt het dat er uit dit kristal zuivere, ongepoolde levensenergie of levensgeest stroomt.

De toepassingsmogelijkheden van dit kristal zijn bijna onbeperkt. Ik wil er twee uitlichten.

dubbeleinder bergkristal

Geestelijke toepassing

Voor mensen die moeite hebben om verbinding te houden of te ervaren met het fysieke lichaam en het ziel-lichaam:
Plaats een natuurlijke, niet geslepen dubbeleinder (deze heeft geen enkele energetische waarde) op het hartchakra. Dat is de plaats waar je fysieke en fijnstoffelijke zielslichaam verbonden worden. En er zal meer begrip komen waarom je als ziel jezelf fysiek gemanifesteerd hebt, en wat je ziel in dit leven aan keuzes heeft gemaakt. Dit maakt het voor jou als fysieke manifestatie makkelijker je levenspad te bewandelen.

Geplaatst op het voorhoofdchakra versterkt de dubbeleinder het ik-bewustzijn en het weten dat je deel uitmaakt van het universum waarin alles uiteindelijk één is.

Fysieke toepassing

Bij een botbreuk:
Een dubbeleinder plaatsen op de gesloten botbreuk zal leiden tot een versnelde genezing.

Constant gevoel van vermoeidheid:
Plaats de dubbeleinder in je linkerhand tussen duim en de middelvinger. Vrijwel meteen voel je hoe jouw dubbeleinder verfrissende vitaliserende energie in je lichaam brengt.

 

Succes!

 

Meer over de werking van dubbeleinders