Gezonder dankzij helende edelstenen

NIEUWS: WEBWINKEL TERUG NAAR HUIS
Vele jaren was de webwinkel van Prana-Bodhi te gast bij Semoea. Vanaf 17 mei 2024 staat de stenenverkoop weer op de website waar het ooit begon: prana-bodhi.nl. De winkel blijft bereikbaar via een knop op semoea.nl.

Ulexiet: kenmerken en werking

ulexiet televisiesteenTelevisiesteen: heldere aangeslepen ulexiet transporteert beeld van onderkant naar bovenkant Het mineraal ulexiet is vooral bekend als boorerts, niet als siersteen. Het is vezelig en van nature wit. Soms maken ingesloten kleideeltjes het grijzig of bruinig.

Ruwe ulexiet bestaat uit kleine kristallen met fijne naaldjes, die erg kwetsbaar zijn. Het doet dan soms denken aan wattenbolletjes.

Bekender zijn de platte, doorzichtige en aangeslepen stukjes ulexiet. Deze staan bekend onder de naam televisiesteen. Dit vanwege een bijzondere eigenschap: aan de bovenkant van de steen zie je de tekst of het plaatje waarop de steen ligt. Het beeld wordt als het ware van onder naar boven geprojecteerd (zie het filmpje onderaan deze pagina).

Wordt ulexiet tot bol of cabochon geslepen, dan treedt er een kattenoogeffect op. De steen is echter niet geschikt voor het makeen van sieraden, behalve misschien hangers en oorbellen. Dit omdat het heel zacht is en gemakkelijk splijt en krast. Het lost op in heet water en is gevoelig voor zuren.

Andere namen voor ulexiet zijn boorzure kalk, boronatrocalciet, cotton ball, hayesien, hydroborocalciet, natroborocalciet, raphiet, tincalciet, tiza en TV-steen.

De belangrijkste vindplaatsen van ulexiet liggen tegenwoordig vooral in Turkije en Amerika. Vroeger waren vindplaatsen in Duitsland en Italië belangrijk.

In de edelsteentherapie wordt ulexiet graag gebruikt bij oogklachten.


Herkomst van de naam

ruwe ulexiet als wattenbolletjeUlexiet doet soms denken aan een wattenbolletje (foto: Rob Lavinsky, iRocks.com) Ulexiet is genoemd naar de Duitse scheikundige Ulex, die dit mineraal in 1849 ontdekte.

Boronatrocalciet, hydroborocalciet en natroborocalciet zijn verwijzingen naar de chemische samenstelling met boor (borium), natrium, calcium en water.

De naam boorzure kalk is ook een verwijzing naar de samenstelling, en naar boorzuur, dat medicinaal als ontsmettingsmiddel gebruikt werd.

De naam hayesien is genoemd naar A.A. Hayes. Deze dacht in 1853 een nieuw mineraal te ontdekken, dat naar hem vernoemd werd. Uiteindelijk bleek dit ulexiet te zijn.

Tincalciet is een samentrekking van tincal en (natroboro)calciet.
Tincal, raphiet en tiza zijn eigenlijk andere namen voor het boorhoudend mineraal borax.


Ulexiet door de eeuwen heen

Tincal, de naam die aan alle boorhoudende mineralen werd gegeven, is al vele eeuwen bekend in China en Perzië. Bij de Chinezen was tincal al vanaf ongeveer 300 n.Chr. belangrijk voor de productie groen glas en glazuur, en van groengekleurd vuurwerk. De Venetiaanse ontdekkingsreiziger Marco Polo (1254-1324) nam uit China glas mee dat groen gekleurd was door tincal.

De Indianen in Amerika kenden de ulexiet als ontsmettende heelsteen. Bij open wonden, ontstekingen en infecties werd de steen direct op de aangedane plek gelegd.

stukjes ulexietStukjes ulexietIn de Middeleeuwen werd tincal in Europa in de metallurgie gebruikt als flux, om de smelttemperatuur van ertsen lager te maken.

Via Arabische bronnen raakte Europa bekend met het medicinaal gebruik van water met opgeloste boorhoudende mineralen. Dit boorwater werd gebruikt als ontsmettingsmiddel bij wondjes, en om ogen te reinigen.

De Duitse scheikundige en apotheker Georg Ludwig Ulex (1811-1883), analyseerde dit mineraal als eerste in 1849 en noemde het boronatrocalciet. Hij verkocht het ook in zijn apotheek.
In 1850 hernoemde de Amerikaanse mineraloog James Dwight Dana (1813-1895) het naar ulexiet, naar zijn beschrijver en ontdekker. En zo is dit mineraal blijven heten.

In 1853 meende A.A. Hayes een nieuw soort borocalciet (borocalcius obliquus) ontdekt te hebben in de provincie Tarapaca (toen Peru, nu Chili). Nader onderzoek wees echter uit dat dit het al bekende ulexiet was.

In 1857 ontdekte de Canadese professor geologie en mineralogie Henry How (1828-1879) boorhoudende mineralen in Nova Scotia, Canada. De vindplaats was een uitgedroogd waterbekken uit het geologische tijdperk Onder-Carboon (circa 359-331 miljoen jaar geleden). Een vezelige variëteit sprong eruit. Hij noemde dit natro-boro-calciet. Dit bleek naderhand identiek te zijn aan ulexiet.

glasfiber bolGlasfiber bol, met dezelfde optische eigenschap als ulexietPas in 1964 konden onderzoekers de bijzondere optische eigenschappen van de ulexiet goed verklaren. De individuele ulexietkristallen bleken transparant te zijn en licht over enige afstand te kunnen transporteren. Net als glasfiber. Als de vezels goed parallel naast elkaar liggen en niet vervuild zijn, zou het beeld wel 20 cm. kunnen worden getransporteerd. Hiervoor moeten de vezels loodrecht op de vezels zijn doorgezaagd en gepolijst.

Het was bijzonder om een natuurlijk mineraal te ontdekken dat precies dezelfde eigenschappen bleek te hebben als het door mensen geproduceerde glasvezel.

Boorhoudende mineralen zijn zeldzaam. In 1913 werd een zeer grote vindplaats van boorhoudende mineralen werd gevonden in het zuiden van Californië. Op die plek ontstond het mijnstadje Boron, genoemd naar het element boor.

In Boron werden eerst vooral colemaniet en ulexiet gewonnen, jarenlang de belangrijkste boorertsen. Dat veranderde in 1925, toen in Boron gekristalliseerd borax werd gevonden. Sindsdien speelt ulexiet (en ook colemaniet) een ondergeschikte rol als boorerts.

Ulexiet was belangrijk voor bepaalde medicijnen, bij de verwerking van metaal (als flux) en in de textielindustrie. Tegenwoordig wordt het ook wel in de papierindustrie gebruikt om de beprintbaarheid van papier te verbeteren.


Ulexiet voor je gezondheid

Spiritueel

ulexiet hanger geverfdHanger met geverfde ulexiet* Ulexiet beïnvloedt vooral het voorhoofdchakra en de bijchakra's (dit zijn minichakra's, verbonden met organen en gewrichten).
* In meditatie helpt ulexiet contact te maken met andere tijden en andere werelden. Tijdens de meditatie kan de ulexiet beelden uit het onderbewuste naar boven halen. Voor verwerking van die beelden zijn wel andere heelstenen nodig, want ulexiet is een relatief zwakke heelsteen voor de geest.
* Ulexiet kan helpen contact te maken met je Innerlijk Kind. Het kan je laten zien of bepaalde problemen uit je kindertijd stammen, of nog eerder ontstaan zijn.
* Ulexiet helpt uitstekend bij het openstaan voor en interpreteren van spirituele boodschappen en informatie. Daarom is deze steen een goede hulp voor mediums en waarzeggers. Het helpt bij het interpreteren van dromen en steeds terugkerende gebeurtenissen. Verder kan het goede diensten bewijzen bij alternatieve therapieën, zoals regressietherapie.

Mentaal

* Ulexiet maakt geconcentreerd en maakt je geest helder.
* Ulexiet ondersteunt de verwerking en opslag van informatie. Handig bij leren en studeren.
* Ulexiet kan helpen om je in een ander te verplaatsen. Door situaties zaken door de ogen van een ander te bekijken, zie je een ander perspectief en kun je de gedachtegang van die ander beter begrijpen.
* Ulexiet helpt dingen te zien zoals ze zijn, en te zien waarom dingen zijn zoals ze zijn.
* Ulexiet geeft inzicht in jezelf en in anderen, en helpt je de kern van een probleem te zien.

Emotioneel

* Ulexiet helpt bij het naar boven halen van diep weggestopte gevoelens, en om ernaar te kijken zonder al te sterke emoties. Het ondersteunt zo de verwerking van oud zeer en oude trauma's.
* Ulexiet maakt tevreden.
* Ulexiet beschermt tegen al te groot vertrouwen en naïviteit.

Fysiek

ulexiet trommelstenenUlexiet trommelstenen* Bij infecties en ontstekingen kan ulexiet direct op de wond worden gelegd als ontsmettingsmiddel. Je kunt ook water koken met een ulexiet erin, en dit kristalwater gebruiken om de wond mee te betten.
* Ulexiet werkt zeer goed bij een besmetting met tetanus. Leg 'm dan zo snel mogelijk op de wond. De steen ontsmet de wond en neutraliseert het gif snel. Spierkrampen en spierverstarring in het gezicht (kaakklem, verkramping van de kaakspieren) en de benen (wondkramp) kunnen zo voorkomen worden.
* Tetanus kan ontstaan als straatvuil in een open wond komt. Ulexiet is daarom een goede steen voor mensen die veel buiten met hun handen werken, zoals bij tuinieren, tegels leggen, vuilnis verwerken.
* Bij een whiplash kan je de ulexiet als sieraad dragen, of hem regelmatig op het voorhoofdchakra leggen. Dit verlicht nek- en hoofdpijn. Ook geeft dit inzicht in je beperkingen, en vooral in wat je nog wél kunt. Ulexiet helpt je je lot te accepteren, en je leven daarop aan te passen.
* Ulexiet heeft een reinigende werking op ogen en oren, helpt bij lopende oren, dik traanvocht, tranende ogen.


Runen bij ulexiet

De runen die bij Ulexiet horen, zijn de runeA Áse en de runeL Løgr of Laukr.
De A (Áse = God; taal, communicatie, creatieve energie) staat vooral voor het enorme potentieel dat je onderbewuste heeft, voor het opslaan van ervaringen en herinneringen in de vorm van plaatjes.
De L (Løgr of Laukr = water, zee, gevoelens, introspectie of look, ui, symbool van geluk en fortuin) staat voor de emoties die aan ervaringen en herinneringen gekoppeld worden.

Beide runen ondersteunen de werking van ulexiet, als deze in meditatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in oude vastgeroeste patronen die geen functie meer hebben en opgelost mogen worden. Het onderbewuste geeft ,als je dat wenst, onverwerkte beelden en herinneringen door aan het bewuste, om ze te verwerken en op te lossen.


Sterrenbeelden

Ulexiet hoort bij alle sterrenbeelden.


Fysische eigenschappen ulexiet

ulexiet brokUlexiet brokUlexiet is vaak vergroeid met calciet en colemaniet, een ander boorhoudend mineraal.

Samenstelling: NaCaB5O6(OH)6•5(H2O)
Hardheid: 2,5
Glans: glasglans, zijdeglans
Transparantie: doorschijnend
Breuk: perfect
Splijtbaarheid:perfect
Dichtheid: 1,95
Kristalstelsel: triklien


Weblinks


Wist je dat...

  • ... ulexiet goed geverfd kan worden, en graag in allerlei kleuren in hangers wordt aangeboden?
  • ... ulexiet wordt gevonden als bolletjes met zeer fijne naaldjes, of als niervormige aggregaten?
  • ... ulexiet altijd gevonden wordt in drooggevallen meren? Uit drooggevallen meren werd in het Oude Egypte natron gewonnen, gebruikt om doden te mummificeren. dat verklaart waarom er soms ulexiet in de natron zat.
  • ... de ulexiet-vezels binnenin transparant zijn? Dankzij die transparante kern worden beelden van onder naar boven getransporteerd, net als bij glasvezel.
  • .. andere vezelige mineralen (zoals seleniet) óók transparant kunnen zijn en óók een beeld van de ondergrond laten zien? Maar anders dan bij ulexiet wordt dat beeld bij die mineralen niét naar het oppervlak van de steen gestuurd.
  • ... de engel Metatron verbonden is met de ulexiet? Metatron is de secretaris van God en de hoogstgeplaatste engel.